Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

emenemems
7118 4044
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafrenulum frenulum
emenemems
Reposted fromsavor savor viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 21 2017

1535 587d 500
emenemems
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viastonerr stonerr
emenemems
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
emenemems
5668 caa2 500
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viastonerr stonerr
emenemems
6703 67bf 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastonerr stonerr
emenemems

June 20 2017

emenemems
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka viastonerr stonerr
emenemems
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viastonerr stonerr
emenemems
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
emenemems

June 19 2017

emenemems
emenemems
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viastonerr stonerr

June 14 2017

emenemems
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viastonerr stonerr
emenemems
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
emenemems

May 24 2017

5395 52a2 500

polarcadia:

“The truth is out there.”

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viastonerr stonerr

May 23 2017

emenemems
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl