Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

emenemems
Ciężko oddychać w rzeczywistości, w której najmniejszy przejaw odstawania od wyśrubowanej przez patriarchat normy jest transgresją.
— A. Pyzik, Szum, 2017
Reposted bypannakies pannakies

March 28 2017

emenemems
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viastarryeyed starryeyed
emenemems
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
emenemems

March 27 2017

emenemems
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viacrispybones crispybones
emenemems
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
emenemems
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
emenemems
5062 414b

March 23 2017

8264 099e 500
Reposted fromerial erial viatentego tentego
emenemems
8693 68d9
Reposted fromtfu tfu viasomethingmore somethingmore
emenemems
5935 c0ce
emenemems
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
emenemems
emenemems
7296 7b1a 500
Reposted frompierdolony pierdolony viajustmess justmess
emenemems
emenemems
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute viaanorexianervosa anorexianervosa

March 22 2017

1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa viacrispybones crispybones
2442 255c 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viamaybeyou maybeyou
8232 95b8
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
6383 b29a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl